+27 (0) 21 930 3622
info@fwdeklerk.org

View Archived Content

BELA-WETWYSIGINGS AANGENEEM DEUR DIE NRVP

Die FW de Klerk-stigting neem kennis van die aanvaarding van die Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwyswette deur die Nasionale Raad van Provinsies met beduidende wysigings wat aangeneem is, wat kritiese bekommernisse aanspreek wat tydens die streng openbare konsultasies uitgelig is.

Read More »

ARTIKEL: DIE REG OP ONDERRIG IN JOU TAAL VAN KEUSE – OBJEKTIEF BEPAALBAAR OF ‘N POLITIEKE BYENES?*

constitution education opt

Het die Universiteit van die Vrystaat versuim om oorweging te skenk aan Afrikaanse studente se grondwetlike reg kragtens artikel 29(2)? Dit volg nadat die universiteit sy dubbelmedium-taalbeleid met ‘n enkelmedium-beleid vervang het. Dit was ‘n belangrike kwessie in die Appèlhof se uitspraak in University of the Free State v Afriforum (Appèlhof-uitspraak). Die UV se uitspraak is gegrond op ‘n “verbintenis tot transformasie”, en is deur die Appèlhof gehandhaaf. Afriforum het aansoek verlof by die Konstitusionele Hof ingedien om teen die beslissing te appelleer.

In ‘n eerste vir die Konstitusionele Hof, sal dit belangrik wees om die betekenis van die interne kwalifiseerders van artikel 29(2) duidelik te stel, in die konteks van hoër onderwys.

Read More »

ARTIKEL: DIE TOEKOMS VAN MOEDERTAALONDERRIG*

foter ConCourt

Is dit realisties in Suid-Afrika se multikulturele samelewing om te verwag om moedertaalonderrig te ontvang aan ‘n onderwysinstelling van die staat? Indien daar slegs gefokus word op artikel 29(2) van die Grondwet, moet die antwoord bepaal word volgens enige feitlike konteks. Artikel 29(2) van die Grondwet (artikel 29(2)-reg) is ingestel om die balansering van regte te verseker, deur te waarborg dat elkeen die reg het op onderrig in die taal van hul keuse aan ‘n openbare onderwysinstelling, mits dit “redelik doenbaar” is. Die Staat is voorts verplig om alle redelike opvoedkundige alternatiewe te oorweeg om aan hierdie reg uitvoering te gee, met die in agneming van die faktore van “billikheid, doenbaarheid en die behoefte daaraan om die gevolge van die diskriminerende wette en praktyke in die verlede reg te stel”.

Read More »