PARLEMENT AANVAAR BELA-WETSONTWERP

Uitgereik deur Daniela Ellerbeck namens die FW de Klerk Stigting op 16/05/2024

 

Die Parlement het die BELA-wetsontwerp vanoggend aangeneem,” sê Daniela Ellerbeck, die Stigting se Grondwetlike Programbestuurder.

Die Wetsontwerp was in die openbaar aktief geopponeer as gevolg van die feit dat dit magte van ouers wou verwyder en aan die Staat gee. (Dit is gedoen deur magte van Skoolbeheerliggame (“SBL’e”) te verwyder van wie ouers die meerderheid lede uitmaak). Die mag is aan provinsiale onderwys departemente gegee. Dit kriminaliseer ook ouers vir nie-nakoming van hul kind se verpligte skoolbywoning vanaf graad R.

Die Stigting is bekommerd dat die Wetsontwerp die reg op onderwys in ‘n amptelike taal van jou keuse (artikel 29(2) van die Grondwet) sal beperk, aangesien die Staat daarin gefaal het om die amptelike tale waarin onderwys aangebied word effektief uit te brei. Dit is ook bekommerd dat die Wetsontwerp se kriminalisering van ouers ‘n buitensporige impak sal hê op sosio-ekonomies kwesbare gesinne wat nie hul kinders vanaf graad R skool toe stuur nie. Dit laat die vraag ontstaan of die kriminalisering van ouers die regte oplossing is om bywoningskwessies in ons skole aan te spreek,” sê Ellerbeck.

Die Wetsontwerp, soos vandag aangeneem, gaan voort om ouers te kriminaliseer (met tot 12 maande gevangenisstraf) sou hulle versuim om hul kind vanaf Graad R in te skryf (klousule 2). Dit verleen ook aan die Staat die bevoegdheid om ‘n openbare skool opdrag te gee om meer as een onderrigtaal aan te neem (klousule 5(c)). Openbare verhore met die geaffekteerde gemeenskap is egter verpligtend, wat hulle in staat stel om die staat oor hulle standpunte oor hierdie besluit in te lig. SBL’e kan ook teen die staat se besluit appelleer (klousule 5(c)).

Die Wetsontwerp sal nou na die President gaan om bekragtig en onderteken te word.

Ondersteun die werk van die FW de Klerk-stigting

Vir meer inligting oor skenkings kontak info@fwdeklerk.org of skandeer die QR-kode hieronder.