Maak ‘n verskil!

Saam kan ons almal ons Grondwet beskerm.

Suid-Afrika se toekomstige Vryheid, politieke stabiliteit en ekonomiese vooruitgang hang af van die mate waartoe ons in staat is om ons versigtig onderhandelde Grondwet te handhaaf.

2 February 2022 • 18:30

FW de Klerk Annual Conference 2022

Continuing FW de Klerk’s Legacy

Stars

12 December 2021

FW de Klerk
Memorial Service

 

Stars

Bly ingelig

Ons is verbind daartoe om gereelde kommunikasies op drukpunte te lewer asook deelname in die nasionale debat daaromtrent.

FORMER PRESIDENT FW DE KLERK'S FINAL MESSAGE

Ons missie

Die FW de Klerk Stigting bevorder en behou FW de Klerk se presidensiele nalatenskap deur steun te bied vir die sake waarvoor hy hom beywer het gedurende sy ampstermyn as president.

Die werk wat aanhoudelik verrig moet word sluit in –

Ondersteuning en bevordering van die Grondwet;

Koestering van verhoudings tussen ons gemeenskappe;

Uitbou van deurgaande kommunikasie tussen gemeenskappe, besigheid, arbeidsektor en die regering;

Samewerking om die probleme van ons gemeeskap aan te spreek.

1999
Stigting gestig
10 K
Artikels en voorleggings
10
Liefdadigheidsorganisasies wat ons ondersteun
60 M
Suid-Afrikaners om te bereik

Mees onlangse nuus en gebeure

Kyk hier na wat aangaan

Stars

ARTIKEL: SONDER EFFEKTIWITEIT EN ETIEK RAFEL ONS UIT

ARTIKEL: DIE AFGESKAALDE TOEKOMS VAN AFRIKAANS BY DIE UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH

VERKLARING: OPTREDE VAN DIE REGTERLIKE DIENSKOMMISSIE

Sluit aan by ons gemeenskap

WAAROM EK DIE FW DE KLERK STIGTING ONDERSTEUN …

Bly ingelig

Ons is verbind daartoe om gereelde kommunikasies op drukpunte te lewer asook deelname in die nasionale debat daaromtrent.