hands-of-harmony
Nuus

ARTIKEL: GEEN PLEK VIR RASSISME IN ONS SAMELEWING

hands-of-harmony lDie Grondwet vervat die waardes, regte en beginsels van die samelewing waarna ons streef, maar steeds sukkel om by uit te kom. Hierdie waardes -­ met inbegrip van menswaardigheid, die behaling van gelykheid, bevordering van fundamentele regte en vryhede, sowel as nie-­ rassigheid en nie-­seksisme -­ is van min waarde as die samelewing (en by implikasie, elkeen van ons) dit nie verwesenlik nie. As sulks is werklike en wesenlike gelykheid iets wat ons samelewing op etlike gebiede steeds kortkom. Neem maar toegang tot kwaliteit onderwys-­ en gesondheidsdienste as een voorbeeld. Die grootste hindernis wat ons samelewing egter in die gesig staar, is nie hoe om gelykheid te verwesenlik by wyse van beleide, programme en wetgewing nie (alhoewel die wyse waarop laasgenoemde dit probeer bereik inderdaad verdere oorweging noodsaak), maar eerder oor hoe om ons eie onderskeie vooroordele te oorbrug. Vir sommige van ons -­ ongeag ras -­ is die werklike betekenis van gelykheid iets wat ons steeds ontgaan.

Lees Meer »
Sien Inhoud Uit Die Argief