+27 (0) 21 930 3622
info@fwdeklerk.org

View Archived Content

ARTIKEL: INTERNASIONALE DAG VAN DIE MEISIE

GIRL CHILDREN

11 Oktober word jaarliks oor die wêreld herdenk om die aandag te fokus op aangeleenthede betreffende die ongelykgede ten opsigte van geslag, wat jong meisies die hoof moet bied, asook hul toegang tot menseregte. Die Dag is die eerste keer in 2012 herdenk, en het sy oorsprong in die Verenigde Nasies (VN), wat gewys het op die behoefte om diskriminasie teen meisies te beklemtoon. Volgens die VN is daar meer as een miljard meisies in die wêreld. Hierdie herdenking bied ‘n geleentheid vir die samelewing en organisasies om bewusmaking te skep oor die uitdagings wat meisies in die gesig staar net omdat hulle meisies is. Hierdie jaar se tema is “EmPOWER girls: Before, during and after conflict”.

Read More »

ARTIKEL: 16 DAE VAN AKTIVISME TEEN GEWELD TEEN VROUE

UNWomen OrangeSplotch2015 herdenk die 24ste jaar van die ‘16 Dae van Aktivisme teen Vroue’-veldtog. Dit is teen hierdie tyd algemeen bekend dat hierdie inisiatief van die Verenigde Nasies ten doel het om alle vorme van geweld teen vroue te erken, aan te pak en uit te wis. Elke jaar, vir 16 dae lank, loods regerings, organisasies en mense uit alle vlakke van die lewe veldtogte en programme wat ten doel het om bewusmaking te skep oor geslagsgebaseerde geweld, en dra almal die kleur oranje, wat sinoniem met die beweging geword het.

Read More »

ARTIKEL: INTERNASIONALE DAG VIR LANDELIKE VROUE: FOKUS OP GROND

international womens day foter15 Oktober is Internasionale Dag vir Landelike Vroue, soos ingestel deur die Verenigde Nasies. Die dag het ten doel om die rol te erken wat vroue speel in die bevordering van landbou- en landelike ontwikkeling, die verbetering van voedselsekuriteit en die uitwissing van landelike armoede. Aanduidings is egter dat Suid-Afrika nog lank nie hierdie ideaal verwesenlik het nie.

Landelike vroue woon in gebiede wat onder tradisionele owerhede val, met die meeste van hulle wat op gemeenskaplike grond woon. Volgens die voormalige Departement van Grondsake het 21.5 miljoen mense teen 2008 op gemeenskaplike grond gewoon. Sensus-syfers wys daarop dat 58.9% van individue wat in sodanige gebiede woon, vroue is.

Read More »

ARTIKEL: VROUE – IS DIE MAG ONS S’N?

Womens DayIs Suid-Afrika reg vir ‘n vroulike president?” – lui die hoofopskrifte van tyd tot tyd. Dieselfde vraag is aan die president van die vroueliga van die regerende party gestel, en het die volgende antwoord ontlok: terwyl daar vordering gemaak is betreffende vroue in leierskap, is die “tyd nog nie ryp vir ‘n vrou om [die party, en dus die land] te lei nie”. Dieselfde vraag is ‘n jaar later gestel – die tesourier-generaal van dieselfde organisasie het geantwoord deur te sê dat “almal reg is vir ‘n vroulike leier”.

Read More »

Assessment of Compliance of Election Manifestos for the 2024 South African National Elections with the Bill of Rights

The assessment of 17 parties aims to evaluate how well each manifesto aligns with the Constitution’s core values, with a particular emphasis on compliance with the Bill of Rights.