Sluit by ons aan vir die derde in ’n reeks ontbytbesprekings wat deur die Sentrum vir Grondwetlike Regte (SGR) en die Skool vir Openbare Leierskap (SOL) aan die Universiteit van Stellenbosch (US) aangebied word, met die steun van die Konrad Adenauer-stigting (KAS).

Datum: Woensdag, 29 Julie 2015

Tyd: 07h00 vir 07h30 tot 09h00

Plek: The Winery, SPL-gebou, Bellvillepark-kampus, Universiteit van Stellenbosch, Bellville

RSVP: info@cfcr.org.za teen 22 Julie 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published.