DIE FW DE KLERK STIGTING SE STANDPUNT OOR DIE PROBLEME BY NSFAS

Uitgereik deur Ismail Joosub namens die FW de Klerk Stigting, op 25/04/2024

 

Die bedanking van die voorsitter van die Nasionale Studentefonds Hulpkema (‘NSFAS’) en die onlangse besluit van die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding om die raad te ontbind en NSFAS onder administrasie te plaas, weerspieël sistemiese mislukkings wat nadelig is vir beide studente en die toekoms van ons ekonomie,” sê Ismail Joosub, Regsbeampte van Konstitusionele Programme by die FW de Klerk Stigting.

Die Grondwet beskerm nie net die reg op ‘n basiese opvoeding nie, maar ook op verdere onderwys in artikel 29(1)(b). Die Staat is verplig om hierdie reg progressief beskikbaar en toeganklik te maak vir almal deur redelike maatreëls. NSFAS is die manier wat die Staat gekies het om dit te doen.

Die FW de Klerk Stigting veroordeel die wanadministrasie binne NSFAS, wat direk teenstrydig is met die Staat se grondwetlike verpligting om progressief die reg op verdere onderwys beskikbaar en toeganklik te maak. Die Stigting beklemtoon die kritieke belang van die handhawing van grondwetlike bepalings op die terrein van openbare administrasie,” het Joosub beklemtoon.

Suid-Afrika het ‘n krimpende belastingpoel en ‘n nypende tekort aan vaardige werkers in byna alle sektore. Aan die positiewe kant het ons ook ‘n groot jeugbevolking (18- tot 34-jariges), wat ongeveer ‘n derde van die land se totale bevolking uitmaak. Dit beteken dat ons ‘n groot toekomstige generasie het wat gereed is om tot die werksmag as belastingbetalers (vir ‘n lang tyd) toe te tree en dat hulle in hul beste lewensfase is om opgelei te word, presies op die terreine waar ons hulle met bepaalde vaardighede benodig!

Tog is ongeveer 63,9% van 15- tot 24-jariges werkloos, amper dubbeld soveel as die gemiddelde nasionale werkloosheidskoers van 32,1%. Verder is ongeveer 13% van die jeugbevolking gegradueerd. Hierdie hartseerverhaal dui daarop dat Suid-Afrika, tot sy eie nadeel, nie daarin slaag om die reg op verdere onderwys ‘n werklikheid vir baie jong mense te maak nie,” sê Daniela Ellerbeck, die Stigting se Bestuurder van Konstitusionele Programme.

Die FW de Klerk Stigting herhaal sy onwrikbare toewyding tot die handhawing van die voorskrifte van die Grondwet in onderwys en openbare administrasie.

Vir ons nasie om ‘n toekoms te hê,” sluit Joosub af, “moet ons verantwoordbaarheid, deursigtigheid en fiskale verantwoordelikheid binne NSFAS prioritiseer.