Die SGR neem met groot kommer kennis van die regering se duidelike skending van die Hof se vroeër beslissing wat die regering beveel het om President al-Bashir te verhoed om Suid-Afrikaanse grondgebied te verlaat. Die regering se oënskynlike minagting van die Hof opper ernstige vrae oor die Nasionale Uitvoerende Gesag se vermoë om, aan die een kant, staatsdepartemente doeltreffend te beheer, en sy respek vir die Oppergesag van die Reg en die regbank aan die ander kant.

 

Die Suid-Afrikaanse regering het ‘n grondwetlike plig om in ooreenstemming met die Grondwet en die reg op te tree – met inbegrip van sy internasionale verpligtinge – en het versuim om dit te doen. Gegewe nie net die Hof se kommentaar nie, maar ook die kommentaar van die Sekretaris-generaal van die VN, Ban Ki-moon, en die Internasionale Strafhof (IS) self, bevind die Suid-Afrikaanse regering homself nou aan die verkeerde kant van die Grondwet en Internasionale Reg – ver verwyderd van sy verbintenis wat in die aanhef van die Rome Statute of the International Criminal Court Act verskans word om “persone wat sodanige gruweldade gepleeg het, aan die pen te laat ry, hetsy in ‘n hof van die Republiek kragtens sy plaaslike wette waar moontlik, op grond van sy internasionale verpligtinge om dit te doen toe die Republiek die Statuut van Rome onderteken het…of in die geval waar die nasionale vervolgingsgesag van die Republiek weier om dit te doen of nie in staat is om dit te doen nie, in ooreenstemming met die beginsel van komplementariteit soos in die Statuut, in die IS verskans is”.

Adv Johan Kruger, Direkteur: Sentrum vir Grondwetlike Regte

Foto: ft.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.