Ons vier diegene wat streef na eenheid en wedersydse respek, en diegene wat voortgaan om vir die regte van ander te veg – terwyl hul eie respek en waardigheid dikwels steeds van hulle ontneem word.

Die Grondwet gee die toon aan vir die daarstelling van ’n samelewing waarin vroue en dogters gewaardeer en gerespekteer word, en elke geleentheid gegun word wat enige ander persoon mag geniet. Artikel 1 van die Grondwet wys menswaardigheid, die behaling van gelykheid en nie-seksisme aan as sommige van die grondliggende waardes van ons grondwetlike demokrasie. Daarbenewens verbied artikel 9 – afgesien van die verskansing van die reg op gelykheid voor die reg en gelyke beskerming van die reg – diskriminasie op grond van geslag, onder andere. Alhoewel geslag danksy die Grondwet in beginsel nie ’n diskriminerende faktor mag wees nie, het ons steeds ver om te gaan wat die uitwissing van vooroordeel, stereotipering en diskriminasie op grond van geslag in ons patriargale samelewing betref.

Ons mag dalk geslagsgelykheid bepleit op ’n wyse wat nie aanstoot gee nie, maar ons oefening baar nog nie kuns nie. Gevolglik lei tradisie, kultuur en persoonlike menings regoor kulturele groepe tot die voortbestaan van seksisme, diskriminasie op grond van geslag en seksuele geweld. Vroue word steeds deur mans verneder, mishandel en onteer – dikwels deur daardie mans wat beloof het om hul lief te hê, na hul om te sien en te beskerm totdat die dood hul skei. Vroue trek steeds aan die kortste ent wat verteenwoordiging in raadsale, senior bestuursposisies, verskeie professies en, natuurlik, verskeie geestelike instellings betref.

Diskriminasie op grond van geslag en geweld teen vroue kan nooit deur die Grondwet en wetgewing alleen tot niet gemaak word nie. Daarvoor benodig ons ’n samelewing wat vroue as gelykes waardeer, wat hul waardigheid as gelykes respekteer en, selfs belangriker, wat dienooreenkomstig optree.

Deur adv Johan Kruger, Direkteur: Sentrum vir Grondwetlike Regte

Foto: The Bull Pen www.bullpenpictures.com / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)


Leave a Reply

Your email address will not be published.