UITSTEL VERLEEN AAN AD HOC-KOMITEE OOR WETSWYSIGING VAN ALGEMENE INTELLIGENSIE-WETTE

Uitgereik deur die FW de Klerk Stigting op 05/03/2024 

 

Die Parlement se Ad Hoc-komitee wat werk aan die Algemene Intelligensiewette Wysigingswet (“GILAB”), het tot 22 Maart 2024 uitstel ontvang om verslag aan die Nasionale Vergadering te lewer. Die Komitee sal hierdie tydperk gebruik om die publiek se insette te oorweeg en om GILAB te bespreek. 

Hierdie besluit volg kort nadat die Komitee nasionale openbare verhore oor die GILAB afgehandel het wat regoor die land gehou is. Verskeie belanghebbendes wat substansiële skriftelike vertoë aan die Komitee gedoen het, insluitend die FW de Klerk Stigting, het ook mondelinge vertoë gelewer. Die Stigting het deurlopend tydens ons deelname aan die openbare verhore, asook in ons mondelinge vertoë, besorgdheid uitgespreek oor die GILAB se grondwetlikheid en het die noodsaaklikheid van duideliker definisies en robuuste toesigmeganismes om grondwetlike regte te beskerm, beklemtoon. 

Die uitstel wat aan die Komitee toegeken is, beklemtoon die belangrikheid om nie bloot wetgewing deur die Parlement te jaag weens tydsbeperkings nie, maar dat die Parlement al die belanghebbendes se insette deeglik moet oorweeg. Die Stigting dring daarop aan dat Parlement die substansiële bekommernisse wat deur die publiek geopper is, aanspreek en verseker dat openbare deelname betekenisvol is”, sê Daniela Ellerbeck, die Stigting se Bestuurder van Grondwetlike Programme. 

Terwyl die Komitee voortgaan met sy oorwegings, bly die Stigting toegewyd daaraan om te verseker dat enige wysigings aan die intelligensiewette grondwetlike beginsels en regte handhaaf.