Panorama donation

In the uncertain circumstances created by the ongoing Covid-19 pandemic, it is often hard for all of us to find courage, inspiration and – perhaps most importantly – hope.

The above is perhaps even more acute for those in the medical field who find themselves on the frontline of the pandemic – Doctors. Nurses. Carers. Researchers. Hospital staff and other medical practitioners.

On Friday 12 February 2021 former president FW de Klerk together with his wife, Mrs Elita de Klerk, and the Foundation’s chief executive officer, Adv Jacques du Preez, met with a small, dedicated group of people: Staff of the Panorama Mediclinic in the Western Cape. Mrs de Klerk, on behalf of the FW de Klerk Foundation, presented to the Mediclinic staff a large consignment of chocolates as a small token of sincere thanks for their continuous and selfless service to so many during these challenging times.

The emotional occasion reminded everyone present that even the smallest gesture, kind word or message of gratitude at any time, but especially during this pandemic, can have a tremendously positive ripple effect. And this, gives hope.

The FW de Klerk Foundation wishes to thank all South Africa’s medical frontline defenders – and so many others – who remain involved in the fight against the pandemic and, in doing so, provide the rest of us with so much hope.

‘N KLEIN GEBAAR VAN HOOP

In die onsekere omstandighede wat teweeg gebring word deur die voortdurende Covid-19 pandemie is dit soms moeilik vir ons almal om moed te vind, inspirasie en ook – dalk die belangrikste – hoop.

Hierdie is dalk selfs meer akuut vir diegene in die mediese veld wat hulself bevind op die voorste linie van die pandemie – Dokters. Verpleegsters. Versorgers. Navorsers. Hospitaal personeel en ander mediese praktisyns.

Op Vrydag 12 Februarie 2021 het voormalige president FW de Klerk saam met sy vrou, Mev Elita de Klerk en die Stigting se hoof uitvoerende beampte, Adv Jacques du Preez, ‘n klein toegewyde groep mense ontmoet: Personeel van die Panorama Medikliniek in die Wes-Kaap. Mev de Klerk het namens die FW de Klerk Stigting ‘n groot besending sjokolade aan die personeel oorhandig as ‘n klein gebaar van opregte dank vir hul volgehoue en onbaatsugtige diens aan soveel ander gedurende hierdie uitdagende tye.

Die emosionele geleentheid het almal teenwoordig daaraan herinner dat selfs die kleinste gebaar, gawe woord of boodskap van dankbaarheid te enige tyd, maar spesifiek gedurende die pandemie, ‘n geweldige positiewe rimpel effek kan he. En dit, gee hoop.

Die FW de Klerk Stigting bedank al Suid-Afrika se voorste linie mediese verdedigers – asook soveel ander – wat betrokke bly in die stryd teen die pandemie en sodoende soveel hoop aan die res van ons gee.

Issued by the FW de Klerk Foundation
16 February 2021

{phocadownload view=file|id=1172|text=Download PDF|target=s}