Ons demokrasie, wat geskoei is op die oppergesag van die Grondwet en die Reg, maak voorsiening vir verskeie maatreëls en middele – met inbegrip van die Nasionale Vergadering waarvan mnr Malema ‘n lid is – om verskille en bekommernisse aan te pak. Die Grondwet beskerm ook die reg op vryheid van uitdrukking, asook die reg om vreedsaam en ongewapen petisies voor te lê, te betoog, ‘n betooglinie te vorm en te vergader ten einde die aandag op sy veldtog te fokus.

Ten spyte van sy redes, motivering of voorstel strek hierdie regte egter nie tot die aanhitsing van geweld of vernietiging van eiendom nie. Dit sluit nie onwettige aktiwiteite in of die bevordering van haat wat, onder andere, op ras of etnisiteit gebaseer is nie, en wat ten doel het om leed aan te rig nie.

Die Grondwet doen ‘n beroep op almal in Suid-Afrika om die ongeregtighede van die verlede te erken, om die verdeeldheid van die verlede te heel en om ‘n verenigde en demokratiese Suid-Afrika daar te stel. Gevolglik moet ons met mekaar in gesprek tree oor die onregte van die verlede, en ‘n gemeenskaplike toekoms waaraan alle Suid-Afrikaners deel kan hê. Ons moet ons verskillende menings, persepsies en onkunde bespreek, maar ons moet dit doen binne die raamwerk van ons Grondwet en die Reg. ‘n Beroep om ‘n ander soort betoging of optrede wat ten doel het om ons grondwetlike waardes en die reg te skend, is roekeloos, onverantwoordelik en dood eenvoudig onwettig.

Adv Johan Kruger, Direkteur: Sentrum vir Grondwetlike Regte


Leave a Reply

Your email address will not be published.