Soos met soortgelyke veldtogte sal die bohaai uiteindelik oorwaai en die openbare belang sal na die volgende veldtog skuif. Dus is dit belangrik dat waardes van menseregte – en ook die idee dat ander ook daardie regte gegun word – geïnternaliseer word sodat die mees kwesbares voldoende beskerm word, nie net deur maatreëls van die Staat nie. 

Die Handves van Regte verskans die regte van alle Suid-Afrikaners en bevestig die grondliggende waardes van menswaardigheid, gelykheid en vryheid. Die Staat is verplig om die regte in die Handves van Regte te respekteer, beskerm, bevorder en uit te voer. Die Staat is voorts ook verplig om geslagsgebaseerde diskriminasie te verhoed en om die waardigheid, vryheid en sekuriteit van vroue te beskerm. 

Die respek vir en beskerming en bevordering van die Handves van Regte moenie by die Staat stop nie – dieselfde waardes moet uitgeleef word en in die daaglikse lewens van gewone Suid-Afrikaners weerspieël word. Sodoende kan die mees kwesbare burgers veilig voel en hul hoogste potensiaal verwesenlik. Dit is slegs wanneer waardes van menseregte en -vryhede – met inbegrip van waardigheid – geïnternaliseer word dat skadelike en diskriminerende praktyke, wat dikwels spruit uit onkunde en deur kulturele praktyke en sosiale waardes versterk word, uitgewis kan word.

Suid-Afrikaners regoor die spektrum moet die regte in die Handves van Regte nakom sodat sy burgers die samelewing verwesenlik waarop hulle geregtig is. Dit vereis dat alle Suid-Afrikaners meer op waardes gefokus moet wees, meer oopkop en meer demokraties moet wees. Uiteindelik is dit hoe individue soos Noluvo Swelindawo beskerming sal vind.

Deur me Phephelaphi Dube, Direkteur: Sentrum vir Grondwetlike Regte

Leave a Reply

Your email address will not be published.