Me Botha het haar klerkskap by Werksmans Prokureurs in Kaasptad voltooi en het daarna as prokureur by Assheton-Smith in Kaapstad praktiseer. Tydens haar klerkskap het me Botha konsentreer op aangeleenthede betreffende Omgewingsreg en as prokureur het sy in litigasie betreffende kommersïele en skeepsvaartreg opgetree.

Me Botha se ervaring en kennis sal van groot waarde wees vir die SGR en sy doelwit om die waardes, regte en beginsels vervat in die Grondwet in die beste belange van almal wat in Suid-Afrika woon, te bevorder.

Uitgereik deur die Sentrum vir Grondwetlike Regte

Leave a Reply

Your email address will not be published.