Die Grondwet erken ons verskille en diversiteit en het dus ten doel om, byvoorbeeld, die linguistiese, kulturele en godsdienstige regte van elke persoon in Suid-Afrika te beskerm en te bevorder. Dit erken dat ons nie ’n homogene samelewing is nie en dat ons weens ons verlede en diversiteit die wêreld en mense om ons op verskillende maniere sal beskou. Gevolglik maak ons Grondwet binne die bestek van ons grondwetlike waardes en regte voorsiening vir ’n diverse samelewing waarin dié verskille erken en gerespekteer moet word.

Desnieteenstaande moet sodanige erfenis gevier word binne die konteks van daardie waardes en regte. Dit noodsaak gemeenskaplike respek en gewilligheid om van mekaar te leer. Gevolglik moet ons ons stories deel met diegene wat nie ons moedertaal, kultuur of tradisies deel nie, en ons moet hulle s’n waardeer. Ons moet luister na mekaar sodat ons van mekaar kan leer ten einde ons verskille werklik te kan verstaan. Dit is slegs wanneer ons begin om te luister na die stories van ander Suid-Afrikaners dat ons te wete sal kom oor hoeveel ons van mekaar kan leer, en ook hoeveel ons in gemeen het – al is dit uit verskillende perspektiewe.

Vier diversiteit – dit wat jou uniek maak as ’n Suid-Afrikaner – maar vier ook eenheid en ’n gemeenskaplike kultuur wat ons oor die afgelope 20 jaar reeds kweek. ’n Kultuur wat verenig is deur ons Grondwet, gekenmerk word deur ons vlag en getemper word deur ons lewenskragtigheid om een nasie te wees – selfs indien dit beteken om saam te braai.

Ongelukkig is dit in die aard van politici en drukgroepe om slegs dít te bevorder wat in hul onderskeie kiesafdelings se belang is – wat dikwels nie bydra tot eenheid, respek of ’n gemeenskaplike verstandhouding nie. Eenheid is dus in óns hande. Niemand sal dit aan ons op ’n skinkbord bedien nie. Ons moet self aan die werk spring en die gaste nooi, aangesien ons erfenis ons sal verdeel indien ons wil aanhou om alleen te braai. Aan die ander kant sal ons verenig word in ons diversiteit indien ons dít deel wat vir ons kosbaar is – ons geskiedenis, tradisies en stories. Dit sal gemeenskaplike respek en die vermoë – en selfs die kans – om ons verskillende menings, indrukke en vooropgestelde idees van mekaar te waardeer, bevorder. Deel jou storie hierdie Erfenisdag met ’n mede-Suid-Afrikaner wat ’n ander erfenis en geskiedenis as jy het, en nooi ’n ander Suid-Afrikaner om hulle s’n met jou te deel.

Deur Adv Johan Kruger, Direkteur: Sentrum vir Grondwetlike Regte

Foto: Celso Flores / Foter / CC BY

Leave a Reply

Your email address will not be published.