Die hoop is dat die mondelinge voorlegging wat aan die Komitee gemaak sal word, van hulp sal wees ten einde die finalisering van die Wysigingswetsontwerp te verseker, en om te verseker dat Suid-Afrika sy internasionale verpligtinge nakom betreffende die beskerming van vlugtelinge.

Uitgereik deur die Sentrum vir Grondwetlike Regte

Leave a Reply

Your email address will not be published.