Vereiste kwalifikasies en ervaring:

Aansoeke, met ‘n kort CV, moet teen 31 Mei 2016 aan info@cfcr.org.za gestuur word. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.