Minderheidsregte

Minderheidsregte is die normale individuele regte soos wat dit op lede van rasse-, etniese, klas-, godsdienstige, linguistiese of geslags- en seksuele minderhede van toepassing is, asook die gesamentlike regte wat aan enige minderheidsgroep toegeskryf word.

Ons het ‘n verantwoordelikheid

Bevordering van eenheid in diversiteit in Suid-Afrika

Stars

ondersteuning van kulturele, godsdiens- en linguistiese regte, en die strewe na nasionale eenheid;

monitering van verwikkelinge wat inter-gemeenskaplike betrekkinge kan raak;

om diskriminasie en haatspraak teen te staan; en

deelname aan die nasionale debat oor inter-gemeenskaplike betrekkinge en die regte van kultuur-, godsdiens- en linguistiese gemeenskappe.

Bly ingelig

Ons is verbind daartoe om gereelde kommunikasies op drukpunte te lewer asook deelname in die nasionale debat daaromtrent.

The FW de Klerk Foundation is proud to share their 2023 Cultural, Religious and Linguistic Rights Report Card.