+27 (0) 21 930 3622
info@fwdeklerk.org

Minderheidsregte

Minderheidsregte is die normale individuele regte soos wat dit op lede van rasse-, etniese, klas-, godsdienstige, linguistiese of geslags- en seksuele minderhede van toepassing is, asook die gesamentlike regte wat aan enige minderheidsgroep toegeskryf word.

Ons het ‘n verantwoordelikheid

Bevordering van eenheid in diversiteit in Suid-Afrika

Stars

ondersteuning van kulturele, godsdiens- en linguistiese regte, en die strewe na nasionale eenheid;

monitering van verwikkelinge wat inter-gemeenskaplike betrekkinge kan raak;

om diskriminasie en haatspraak teen te staan; en

deelname aan die nasionale debat oor inter-gemeenskaplike betrekkinge en die regte van kultuur-, godsdiens- en linguistiese gemeenskappe.

Bly ingelig

Ons is verbind daartoe om gereelde kommunikasies op drukpunte te lewer asook deelname in die nasionale debat daaromtrent.