Die FW de Klerk Stigting se Internasionale Ondersteuningsprogram vir Skenkers

icon-donate

Die Ondersteuningsprogram vir Skenkers is bekendgestel as ’n nuttige diens aan vriende van Suid-Afrika wat die land wil help om van die probleme wat dringend aandag verg, aan te pak. Die Stigting staan internasionale skenkers by deur NROs met bewese rekords te identifiseer, deur met implementerende organisasies te onderhandel en betalings te kanaliseer. Skenkers ontvang gereelde vorderingsverslae en die Stigting hef nie fooie vir hierdie dienste nie.

Elita de Klerk, trustee en vrou van voormalige president FW de Klerk, is die beskermvrou van die FW de Klerk Stigting se Internasionale Ondersteuningsprogram vir Skenkers.

Vir meer inligting: info@fwdeklerk.org of +27 21 930 3622 

Leave a Reply

Your email address will not be published.