In sy programrede oor “Die rol van universiteite in die ontwikkeling van leierskap”, het Professor Botman groot insig gelewer oor die rol wat universiteite moet speel ten einde die ontwikkeling van jongmense te verseker wat in staat sal wees om binne die konteks van ons grondwetlike waardes te lei. In hierdie verband het hy heel toepaslik daarop gewys dat “dit nie meer genoeg is vir universiteite om slegs gegradueerdes met goeie akademiese kwalifikasies te lewer nie. Ons werk daaraan om goed afgeronde meningsleiers te ontwikkel wat in die samelewing wil terug ploeg; wat aan hierdie land wil bou en dit die soort plek wil maak wat dit moet wees.

As huldeblyk aan Professor Botman en sy bydrae tot ons grondwetlike demokrasie, het ons dit goed gedink om sy volledige programrede te publiseer.

Adv Johan Kruger, Direkteur: Sentrum vir Grondwetlike Regte

[Foto: André-Pierre / Foter / Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)]

Leave a Reply

Your email address will not be published.