Sarah opt

Sarah Marx

BSc (Universiteit Stellenbosch), LLB-student (UNISA)

“Ek is opgewonde om meer te leer oor die Grondwet, ‘n hoeksteen van ons demokrasie. Ek hoop om meer vertroud te raak met die huidige grondwetlike kwessies wat Suid-Afrika raak, en ervaring op te doen oor die rol wat die organisasies in die burgerlike samelewing speel in die bevordering van grondwetlike waardes. ‘n Internskap by die SGR sal my help om my regsnavorsings- en skryfvaardighede te verskerp. My regsbelange sluit in grondwetlike, internasionale en strafreg.”

 


josefa

Josefa Dengler

Regspraktisyn by die Hoër Streekhof in Berlyn, Duitsland

“Alhoewel my fokus op internasionale en Europese reg val, het ek nog altyd ‘n liefde vir die staatsreg gehad vanweë die noue verband met die politiek. Ek is dus gelukkig om by die SGR te leer, en te leer en te skryf oor Suid-Afrika se Grondwet en politieke situasie. Ek glo ook in die belangrikheid van media as die ‘Fourth Estate’ en is verbaas om my eerste werkservaring in die NRO-sektor te hê en dit te ontdek en deel te wees van Suid-Afrika se sterk burgerlike samelewing.”

 


Myra

Myra Sivaloganathan

BA. in Filosofie en Wêreldgodsdiens van McGill Universiteit (Kanada), M.A. in Godsdienstige Studies van McMaster Universiteit (Kanada)

Myra is tans ‘n Juris Doctor Kandidaat aan die Universiteit van Windsor. Voordat sy by die SGR aangesluit het, het sy as buitelandse beleidnavorser en vredesbeoefenaar in Sri Lanka gewerk. Myra se gegradueerde navorsing het betrekking op etno-godsdienstige verhoudings en oorgangsregering in hedendaagse Sri Lanka. Haar regsbelange sluit in internasionale, menseregte en grondwetlike reg. Myra het by die SGR aangesluit om Suid-Afrikaanse grondwetlike regte te verken en in ‘n internasionale konteks ‘n breër sin vir oorgangsreg te kry.

 


Jonas opt

Jonas Pauly

BA Politieke Wetenskap en Publiekereg, Universiteit van Bremen, Duitsland

“Sonder ‘n twyfel het elke staat sy eie karakter – en vandag se Suid-Afrika ‘n giftige verlede. Tydens my internskap waardeer ek dit om te kan leer en en bydrae maak tot die CFCR se werk om die politieke diskoers vanuit ‘n konstitusionele perspektief te verbeter. Terwyl populiste, van verskeie politieke agtergronde, eenvoudige oplossings vir ons uitdagings belowe, is dit van kritieke belang om komplekse tegniese en regsrealiteite te beklemtoon. Dit geld natuurlik nie net Suid-Afrika nie, maar vir alle lande.

My persoonlike perspektief word gevorm deur vorige internskappe by die Duitse Bundestag en die Duitse Ambassade in Macedonië. Tydens my studies het ek as navorsingsassistent vir ‘n politikus op provinsiale vlak gewerk, met die klem op Vrouepolitiek, arbeidsverhoudinge en Europese sake, asook vir die Navorsingsentrum vir Internasionale Betrekkinge, Europese Politiek en Politieke Teorie aan die Universiteit van Bremen. Tydens my studies het ek ondersteuning ontvang van die Konrad-Adenauer-stigting en die Duitse Akademiese Beursstigting.”


Antonia opt

Antonia Drummond

B.A. Politieke Wetenskap aan die Universiteit van Washington in St. Louis, Missouri

“Ek is van Portland, Oregon, maar het politieke wetenskap en wiskunde aan die Universiteit van Washington in St. Louis studeer. In September sal ek begin met ‘n MSc-graad in Ontwikkelingsbestuur aan die London School of Economics, met ‘n spesifieke fokus op tegnologiese ontwikkeling en beleid oor ontwikkelingsekonomie. Ek is opgewonde om by die SGR te werk, waar ek my belangstellings in die regte, politiek en die samelewing in die Suid-Afrikaanse konteks kan navolg. Ek het waardering vir die SGR se verbintenis tot navorsing en bewusmaking, ‘n kombinasie wat na my mening noodsaaklik is om burgerregte te bevorder. Ek sien uit om my analitiese vaardighede te versterk en om ‘n dieper begrip oor Suid-Afrikaanse Staatsreg by die SGR te ontwikkel.”


SONAM

Sonam Mansingh

LLB, Universiteit van KwaZulu-Natal (UKZN), LLM in Marine- en Omgewingsreg, Universiteit van Kaapstad (UK)

“Ek werk tans aan my meestersgraad aan die UK. My tesis fokus op die reg betreffende klimaatverandering en die onderlinge verband tussen menseregte en die reg op ‘n gesonde omgewing, met spesifieke fokus op die lot van ontwikkelende state in ‘n wêreld van klimaatverandering. Menseregte is in die verlede uitgebuit, en sal steeds uitgebuit word, en dit het my gelei na die strewe om ‘n loopbaan binne hierdie gebied van die reg te volg in die hoop om my bydra te maak om ‘n beter samelewing daar te stel wat die grondliggende waardes van ons unieke Grondwet handhaaf. Met hierdie internskap het ek ten doel om waardevolle ervaring op te doen nie net binne die sektor van menseregte nie, maar ook in die nie-regeringsektor in ‘n poging om Suid-Afrika se nakoming aan die Grondwet op onpartydige wyse te bepaal.”


KIAH

Kiah Murphy (2016 – 2017)

B.A. Internasionale Ontwikkeling en Maatskaplike Verandering aan die Clark-universiteit in Worcester, Massachusetts

“Ek is oorspronklik van Boston, Massachusetts en werk tans aan ‘n honneurs- en meestersgraad in Maatskaplike Ontwikkeling aan die UK. Nadat ek my meestersgraad afgehandel het, is ek van plan om by ‘n regskool in te skryf en in tradisionele of grondwetlike reg of menseregte te spesialiseer. Ek het besluit om aansoek te doen om ‘n internskap by die SGR ten einde ‘n grondliggende begrip van grondwetlike aangeleenthede in die ontwikkelende konteks van Suid-Afrika te bekom. My voorgraadse werk fokus op sekondêre navorsing; in teenstelling hiermee het die skuif na Suid-Afrika ‘n meer pertinente en menslike ervaring gebied betreffende die maatskaplike kwessies waarmee ek in die akademie geworstel het. Ek sien daarna uit om my kennis van internasionale ontwikkeling met grondwetlike reg te versoen, ten einde ‘n sterker lens van analise in my toekomstige professionele werk te bou. Ek glo dit is ‘n integrale deel daarvan om ‘n benadering met vele fasette te volg wanneer maatskaplike voorspraak aangepak word, en die SGR beklemtoon dit in sy etos om die Suid-Afrikaanse Grondwet te handhaaf en bevorder.”


esther cfcr

Esther Gumboh

LLB Hons, Universiteit van Malawi (UNIMA) en LLM (Strafreg), Universiteit van Kaapstad (UK)

Esther werk tans aan haar doktorsgraad in Strafreg aan die UK en werk ook aan ‘n navorsingsartikel oor die internasionale neigings wat onafhanklike vervolgingsowerhede betref. Haar grootste motivering vir haar aansoek om ‘n internskap by die SGR te voltooi is om beter vertroud te raak met die huidige grondwetlike aangeleenthede in Suid-Afrika, en om praktiese ervaring op te doen met betrekking tot die rol wat nie-regeringsorganisasies soos die SGR speel om grondwetlike waardes te bevorder en om die Grondwet vir almal ‘n werklikheid te maak.


intern Rebecca Sibanda

Rebecca Sibanda

LLB aan die Universiteit van die Wes-Kaap (UWK) in Kaapstad, Suid-Afrika; voltooi tans ‘n LLM in Internasionale Reg aan die Universiteit van Kaapstad (UK), wat fokus op internasionale reg sowel as die beskerming van menseregte.

“Ek is ‘n jong vrou van Zimbabwe wat passievol is oor die beskerming en toepassing van menseregte. Ek het besluit om aansoek te doen om ‘n internskap by die SGR te voltooi as gevolg van my belangstelling in die beskerming en van menseregte, spesifiek wat die ontwikkelende wêreld betref. Suid-Afrika se omvattende en bekende Grondwet is ‘n wonderlike voorbeeld van die pad vorentoe op hierdie gebied. Die SGR bied ‘n unieke geleentheid om te sien hoe die Grondwet in die praktyk werk en of die doeltreffendheid daarvan deur die mense gevoel word vir wie dit opgestel is. Ek glo dat menseregte uiters belangrik is vir die bestaan van elke mens en dat dit geen doel dien om slegs in ‘n dokument vervat te word sonder dat dit verwesenlik word nie.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.