Dit is ‘n gegewe dat grondhervorming ‘n grondwetlike noodsaaklikheid is. Dat die stadige pas van grondhervorming en swak deurdagte beleide die bedoelings betreffende herstellende geregtigheid van die Grondwet belemmer, is ook ‘n gegewe. Die Konsepwetsontwerp is egter onherroeplik foutief, en indien dit in werking gestel word, sal dit die proses van grondhervorming verder belemmer. Dit is onduidelik hoe beperkings op die grootte van plase voedselsekuriteit sal verseker. Voorts beteken die beperkings op buitelandse eienaarskap dat die eiendomsregte van buitelanders minder beskerming as dié van plaaslike burgers sal geniet – iets wat nie deur die Grondwet gesteun word nie. In elke geval moet wetgewing daarop gemik wees om iets reg te stel, maar in hierdie geval is dit onduidelik wat die doel van die bepalings van die Konsepwetsontwerp is. Die inwerkingstelling van die Konsepwet sal die bestaande negatiwiteit betreffende grondhervorming in die Suid-Afrikaanse konteks verder vererger.

Dit is om hierdie en ander redes dat die Stigting aanvoer dat die Konsepwetsontwerp weens die ongrondwetlikheid en onuitvoerbaarheid daarvan onttrek moet word.

Uitgereik deur die FW de Klerk Stigting
12 Junie 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.