Die universiteit se administrasie het klaarblyklik die knie gebuig voor die eise van die Open Stellenbosch-beweging – ‘n organisasie wat blyk om ‘n kernlidmaatskap van minder as 50 mense te hê. Dit is onverstaanbaar dat die universiteit se administrasie die redelike belange, bekommernisse en regte van Afrikaanssprekende studente opsy geskuif het weens die ongrondwetlike gronde dat Engels nou die aanvaarde taal van toegang tot onderrig is.

Dit is in direkte teenstelling met die reg in artikel 29(2) van die Grondwet op onderrig in die taal van jou keuse. Erger nog, dit ondermyn die reg van Afrikaanssprekendes op gelykheid en op vryheid van diskriminasie op grond van hul taal. Die nuwe beleid sal Afrikaanssprekendes ontneem van hul reg om hul kultuur uit te leef – veral in die universiteit se koshuise.

Die hartseer werklikheid is dat die universiteitsbestuur skaam is oor die universiteit se voormalige Afrikaanse identiteit, en so gou en pynloos as moontlik daarvan ontslae wil raak. Almal wat die reg van mense op onderrig in die taal van jou keuse ondersteun, wat die grondwetlike ideaal van multikulturalisme en veeltaligheid ondersteun en wat bekommerd is oor die toekoms van Afrikaans – nie slegs op universiteitsvlak nie – maar ook in ons skole – moet hul stemme laat geld. Alle bekommerde Suid-Afrikaners moet ‘n beroep doen op die Raad van die Universiteit om die universiteitsbestuur se voorstelle te verwerp – ‘n voorstelle wat vir alle praktiese doeleindes ‘n einde sal maak aan enige voorwendsel van ‘n voortgesette rol vir Afrikaans by Stellenbosch.

Uitgereik deur Dave Steward – Uitvoerende Direkteur


Leave a Reply

Your email address will not be published.