Dit is nie ’n eer waarvoor mnr De Klerk gevra het nie – en hy is nie ter harte oortuig dat plekke en strate na lewende mense hernoem moet word nie.

Hy het egter besluit om die eer te aanvaar in die gees waarin dit aangebied is. Die Stigting is ook van mening dat dit belangrik is dat erkenning verleen word aan die feit dat ons nuwe nie-rassige grondwetlike demokrasie nie alleenlik deur die ANC verwesenlik is nie. Ander partye het ook ’n belangrike rol gespeel om ons nuwe samelewing daar te stel.

Dit spyt mnr De Klerk dat hierdie aangeleentheid deur die ANC in die Wes-Kaap in politieke omstredenheid gewerp is. Mnr De Klerk – en ander partye – het in die gees van versoening nooit beswaar gemaak teen die verskeie gevalle waar plekke en strate na ANC-figure hernoem is nie. Die ANC se houding is ’n aanduiding van die mate waarin daar afgewyk is van President Mandela se goeie voorbeeld om versoening te bevorder. In sy boodskap aan FW de Klerk op sy 70ste verjaardag het mnr Mandela ruim erkenning verleen aan die waardevolle rol wat hy gespeel het om ons nuwe samelewing te verwesenlik.

Daar is ook groot steun vir die Stad se besluit om mnr De Klerk te vereer. 85% van die respondente wat aan ’n onlangse meningspeiling deelgeneem het was ten gunste van die verering. Daar moet ook onthou word dat 53% van die kiesers in die Wes-Kaap tydens die verkiesings in 1994 vir mnr De Klerk en vir die Nuwe Nasionale Party gestem het.

Uitgereik deur die FW de Klerk Stigting
29 Januarie 2015

Foto: 126 Club / Foter /Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)


Leave a Reply

Your email address will not be published.