Studente wat deur universiteite in Suid-Afrika aanvaar is of wag om van hulle te hoor vind dit uiters moeilik om studiepermitte betyds te bekom ten einde in Februarie volgende jaar met hul studies te kan begin.

Die tydsverloop tussen die ontvangs van ’n aanvaardingsbrief van ’n universiteit en die aanvangsdatum van studies is onvoldoende om al die nuwe dokumentasie te bekom wat nodig is om vir ’n studiepermit aansoek te doen. Die Departement van Binnelandse Sake vereis byvoorbeeld nou van Amerikaanse studente om oor sekerheidsklaring van die FBI te beskik, wat 12 weke neem om verwerk te word – wat geen tyd laat om om ’n studiepermit aansoek te doen nie.

Dit is nog ’n voorbeeld van hoe die nuwe immigrasiebeleide die Suid-Afrikaanse ekonomie, sy verhoudinge met ander lande en die lewens van gewone mense nadelig raak. Dit is onaanvaarbaar dat studente wat hard werk om deur universiteite in Suid-Afrika aanvaar te word, nie in staat is om hul studiepermitte betyds te bekom om met hul studies te kan begin nie.

Die Departement van Binnelandse Sake moet verstaan dat dit sy rol is om mense van die publiek te dien deur vinnig en doeltreffend te verseker dat hulle oor die dokumentasie beskik wat hulle nodig mag hê om aan redelike wetgewing en regulasies te voldoen. Dit is nie die Departement se plek om op ongevraagde, burokratiese en arrogante wyse in die lewens van gewone mense in te meng nie.

 

Uitgereik deur die FW de Klerk Stigting

Foto: Photo credit: Editor B / Foter / CC BY

Vir kommentaar oor die verklaring:
Dave Steward: Uitvoerende Direkteur, FW de Klerk Stigting
E-pos: dsteward@fwdeklerk.org
Telefoon: 27 21 (0) 930 3622

Navrae:
Megan Dick: Kommunikasiebeampte, FW de Klerk Stigting
E-pos: megan@fwdeklerk.org
Telefoon: 27 21 (0) 930 3622


Leave a Reply

Your email address will not be published.