Ons wens alle nuut aangestelde Minsters en Adjunkministers geluk en wens hulle sterkte en wysheid toe. Soos die Voorsitter van die Kabinet aangedui het, het hulle ‘n geweldige taak om doeltreffende en deursigtige regering weer daar te stel. ‘n Baie goeie eerste stap sou wees om krities te kyk na alle huidige direkteur-generaals, aangesien dit dikwels is waar ‘n staatsdepartement misluk of slaag. ‘n Tweede stap sal wees om hul departemente se doelwitte te belyn met die President se strewe na ‘n skoon en doeltreffende regering, ekonomiese groei en werkskepping, en doeltreffende dienslewering.

Meneer die President, dit is ‘n goeie begin. Maar as ons dapper genoeg kan wees om dit uit te wys wat voor die hand liggend is: kyk gerus na Luthuli-huis. Die verspreiding van diegene wat nie as skoon of goed genoeg vir die Kabinet by jou party se hoofkwartier beskou is nie, onder leiding van iemand wat self nie in ooreenstemming is met jou hervormingsagenda nie, is ‘n ontwikkeling wat dopgehou moet word. Die gevaar lê nie noodwendig in die onmiddellike toekoms nie, maar wanneer daar op die volgende provinsiale partystrukture besluit word, en yste opgestel word. Maak seker dat u werk in die regering in die belang van alle Suid-Afrikaners is, en nie ondermyn word deur diegene met ‘n noue en selfsugtige agenda by die Luthuli-huis nie.

Uitgereik deur die FW de Klerk Stigting
30 Mei 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.