Dit sluit ‘n nuwe Kommissaris in die volgende paar weke, ‘n nuwe onwettige ekonomiese eenheid en die terugkeer van die groot sake-eenheid. ‘n Aantal toenames in sondebelasting is omtrent die enigste veranderinge wat gemaak is. ‘n Verhoogde brandstofheffing sal nie gewild wees nie. Eskom kry R23 miljard per jaar om sy herkonfigurasie te ondersteun – waarskynlik net genoeg om sy rente op skuld te betaal. Mnr. Mboweni het ook aangekondig dat die waarborgreëls vir SOE’s versterk word. Op ‘n soortgelyke harde noot het hy aangekondig dat die nasionale en provinsiale vergoedingsbegrotings oor die volgende drie jaar met R27 miljard verminder sal word. In sy slotopmerkings noem dat die uitgawes van lone na die President se Infrastruktuurfonds moet skuif.

Deur die begroting met President Ramaphosa se vyf prioriteite in ooreenstemming te bring kondig hy die volgende (onder andere) aan:

Maar tweedens, wat is die onderliggende en byna paradigma-verskuiwende boodskappe wat mens kan kry deur tussen die lyne (en soms op die lyn) te lees:

Maar tweedens, wat is die onderliggende en byna paradigma-verskuiwende boodskappe wat mens kan kry deur te lees tussen die lyne (en soms op die lyn):

SOE’s moet dieselfde reëls op hulle toepas as hulle in die moeilikheid verkeer as wanneer ‘n bank hulp van die Reserwebank benodig. In die geval van Eskom (en ander SOE’s) is die rol van ‘n Hoofherorganiseringsbeampte (HHB) van die grootste belang. Dit is in wese ‘n boodskap dat privaat sektorreëls van toepassing moet wees op die volhoubaarheid en finansiële haalbaarheid van SOE’s. Hy vra selfs die (alhoewel retoriese) vraag: “Is dit nie tyd dat die land die vraag vra: benodig ons nog hierdie ondernemings? As ons doen, kan ons hulle beter bestuur? As ons dit nie nodig het nie, wat moet ons doen? ”

‘n Soortgelyke moeilike boodskap is oor Eskom gestuur: die regering neem nie Eskom se skuld oor nie, hy sal dit self moet terugbetaal: “Om geld aan Eskom in sy huidige vorm te gee, is om water in ‘n sif te giet.”

In dieselfde sin sê die voormalige goewerneur van die Reserwebank dat die “… private sektor die sleutel tot werkskepping is. Die regering se beleidsaksies beoog om die onsekerheid wat die vertroue ondermyn het en wat beleggings in die private sektor beperk hey, te beëindig. “Die sentrale rol van die privaatsektor as vennoot van die regering word weer beklemtoon. En in ‘n byna terloopse opmerking teen die einde van die toespraak, ‘n fundamentele waarheid: “Ons moet ons entrepreneurs bevry van versmorende regulasies en ingewikkelde belasting.”

Dit is opmerklik dat die boodskap met betrekking tot gesondheid meer dokters en verpleegsters is, maar geen melding van die Nasionale Gesondheidsversekeringsstelsel nie. Dit is bemoedigend. En uiteindelik, ‘n beroep om ‘n kultuur van betaling te herstel: nie net aan gewone belastingbetalers om hul belasting te betaal nie, maar ook aan munisipaliteite om hul skuld te betaal.

Die Minister van Finansies het baie min getalle gehad om saam te werk. Hy het egter ‘n paar verfrissende nuwe idees en selfs paradigmaskuiwe vir die toekoms voorgestel. Saam met die president se staatsrede kan dit net ‘n nuwe rigting vir die ekonomie en die land beteken.

Theuns Eloff: Uitvoerende Direkteur, FW de Klerk Stigting
20 February 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.