Beide die DA en die EFF het hierdie saak afsonderlik op hersiening gestuur, maar die Hoë Hof het ‘n gesamentlike bevel gemaak. Dit was belangrik dat daar ‘n spesifieke versoek was vir die volledige openbaarmaking van bedrae wat deur die staat betaal is betreffende die persoonlike regskoste van mnr Zuma. Tot op datum is die volle bedrag steeds onbekend. Dit ten spyte van verskeie versoeke aan die Presidensie, die Staatsprokureur en mnr Zuma. Die Hoë Hof het die Staatsprokureur beveel om ‘n volledige verslag te gee van alle regskoste wat deur die staat betaal is, wat deur mnr Zuma in sy persoonlike hoedanigheid aangegaan is.

Die Staatsprokureur is opdrag gegee om alle nodige stappe te doen om sodanige bedrae te verhaal, en moet binne drie maande weer aan die Hoë Hof verslag doen oor die stappe wat gedoen is – en wat nog gedoen moet word – om die geld van mnr Zuma te verhaal.

Hierdie uitspraak bevestig die grondwetlike beginsel van aanspreeklikheid. Dit stuur ook ‘n duidelike boodskap aan staatsamptenare dat die Staat nie daar is om uitspattige litigasie te finansier nie. Die Hoë Hof het voorts ook beklemtoon dat waardevolle hulpbronne van die staat nie roekeloos vermors kan word terwyl die kwesbares in ons samelewing van toegang tot noodsaaklike dienste weerhou word nie.

Deur me Christine Botha: Waarnemende Direkteur, Sentrum vir Grondwetlike Regte
13 December 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.