In die artikel het Memela die vraag gestel of Oscar Pistorius terreg sou staan as hy ’n swart man geskiet en vermoor het.Memela het geskryf dat, na sy mening, daar geen twyfel is dat Oscar vergewe sou word vir die ongenadige moord op ’n swart man wat by sy huis sou inbreek nie. Memela het voorts gesê dat wanneer wit mense gewere koop en versamel, hulle dit doen om twee dinge te skiet – diere en swart mense – en dat sover dit sommige wit mans met gewere aangaan, daar soms geen onderskeid tussen dié twee is nie. Dit is volgens hom te verwagte dat wit mans swart mans skiet en doodmaak om hul eiendom en geliefde families te beskerm.

Memela het ook verklaar dat swart mans soms daartoe gedwing word deur ekonomiese omstandighede – ongelykheid, armoede, werkloosheid en afguns oor wat wit mense het, en soms is dit ’n diepe begeerte na wraak vir die gesteelde grond en die monopolisering van minerale bronne en welvaart.

Memela het hierop reageer deur te sê dat die artikel ’n individuele mening is wat tot die nasionale diskoers en debat bydra.

Dít is nonsens. Sy opmerkings stel wit Suid-Afrikaners voor as onaangepasde rasiste wat swart Suid-Afrikaners wil doodmaak sodra hulle enigsins uitgelok word en wat swart Suid-Afrikaners as diere beskou. Dit wil ook blyk dat hy aanvalle op wit Suid-Afrikaners deur swart Suid-Afrikaners regverdig. Sodanige wilde uitlokkende en ongegronde verklarings kan slegs een doelwit hê: die aanhitsing van rassevyandigheid. Die ironie is dat Memela die pos van Hoofdirekteur van Maatskaplike Samesyn in die Departement van Kuns en Kultuur beklee!

Suid-Afrika is ’n demokrasie is gegrond op nie-rassigheid en nie-seksisme. Ons Grondwet maak voorsiening vir vryheid van uitdrukking in artikel 16 van die Handves van Regte. Artikel 10 van die Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act, Wet 4 van 2000 verbied egter haatspraak en verklaar dat geen persoon woorde wat gegrond is op een of meer van die verbode gronde (met inbegrip van ras) mag publiseer, propageer, bevorder of oordra wat redelikerwys vertolk kan word as ‘n duidelike bedoeling om kwetsend te wees, skadelik te wees of skade aan te rig of om haat te bevorder of propageer.

Memela se menings kan beslis as sodanige bedoeling vertolk word.

Die FW de Klerk Stigting doen voorts ’n beroep op die Departement van Kuns en Kultuur om Memela se opmerkings te verwerp; om te verduidelik hoe hulle die bevordering van nasionale samesyn nakom in die lig van hierdie opmerkings; en om te verseker dat Memela om verskoning vra aan almal wat deur sy buitensporige menings oor ras te na gekom is.

Uitgereik deur die FW de Klerk Stigting

Foto: coda / Foter / CC BY-NC-SA


Leave a Reply

Your email address will not be published.