Soos tereg deur sommige leiers in die Parlement uitgewys is, het President Ramaphosa, ingevolge artikel 83(c) van die Grondwet, ‘n spesifieke plig om nasiebou te bevorder. Ons hoop dat hy in sy belofte om met verskeie belanghebbendes saam te werk, hy dit in gedagte sal hou en veral aandag sal gee aan die posisie van die verskillende minderhede in ons land.

Mnr die President, ons wens voorspoed toe in u groot taak en roeping. Ons sal jou nie goeie geluk toewens nie, want geluk het niks met jou uitdagings te doen nie. Mag God jou moed en wysheid gee – en ons wens jou sterkte toe!

Uitgereik deur die FW de Klerk Stigting 
23 Mei 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.