Die finale verantwoordelikheid vir die uitvoering van die grondwetlike imperatief vir die staat om maatskaplike toelae te voorsien, berus by die Minister. Gevolglik is dit gepas dat sy aanspreeklik gehou word vir die ondoeltreffende uitvoering van hierdie reg. Dat sy, soos die Hof daarop wys, SASSA-amptenare wil blameer vir die krisis, dui op ‘n Minister wat nie verstaan dat die uiteindelike toesighoudende funksie oor die departement by die Minister, en niemand anders berus nie.

Die bevel om die Minister se persoonlike aanspreeklikheid te ondersoek, is ‘n versigtige stap om groter verantwoordbaarheid deur staatsamptenare te verseker. Nietemin is dit ‘n ongekende stap, wat moontlik wys op die Konstitusionele Hof (en die Nasie) se ongeduld met weerspannige staatsamptenare.

Uitgereik deur die FW de Klerk Stigting

Foto: sabreakingnews.co.za

Leave a Reply

Your email address will not be published.