Die konferensie sal fokus op twee aspekte van ongelykheid wat na ons mening die duidelikste en belangrikste is: ekonomiese ongelykheid en opvoedkundige ongelykheid. Ons het ‘n feiteblad op ongelykheid voorberei wat aan alle konferensiegangers beskikbaar gestel sal word. Dit sal die skerp realiteit van die verlede en hede illustreer. Die verskillende sprekers sal dus konsentreer op wat gedoen kan word om ongelykheid op konkrete maniere aan te spreek.

Voormalige president FW de Klerk sal die hoofrede lewer en die agtergrond skets. Daarna sal twee bekende ekonome hul standpunte gee oor wat gedoen kan word om ekonomiese ongelykheid aan te spreek: prof Haroon Bhorat (Universiteit van Kaapstad) en dr Roelof Botha (GIBS). Hul insette sal gevolg word deur ‘n uur lange interaktiewe paneelbespreking, waar die gehoor geleentheid sal hê om vrae te vra.

Die tweede deel van die konferensie sal bekend gestel word deur me Penelope Vinjevold (Adjunkdirekteur-Generaal van die Oos-Kaapse Departement van Onderwys). Sy sal spesifiek fokus op opvoedkundige ongelykheid en wat op skoolvlak gedoen kan word om dit te verbeter. ‘n Paneelbespreking met me Vinjevold en voormalige president De Klerk sal die verrigtinge afsluit.

Ons glo dat ‘n aanhoudende fokus op die aanpak van ongelykheid die verbetering van ons opvoedkundige uitkomste op alle vlakke van die stelsel insluit. Op hierdie manier sal jong Suid-Afrikaners beter toegerus wees om die arbeidsmark te betree en die uitdagings van die Vierde Industriële Revolusie aan te durf. Terselfdertyd kan ekonomiese ongelykheid slegs doeltreffend aangespreek word deur mense die geleentheid te gee om te werk, hetsy in ‘n werk of in hul eie besigheid. Daar moet meer klem gelê word op hierdie belangrike aspekte.

Ons sprekers sal ongetwyfeld besondere detail en analise kan bied oor die kwessies wat hier bo uiteengesit is. Dit, veral ten opsigte van hoe om groei aan te moedig; om die land se twyfelagtige reputasie as een van die mees ondergeskoolde bevolkings in die middelinkomste-groep van lande; en die daarstelling van werksgeleenthede in sektore soos, onder andere, landbou en vervaardiging. ‘n Voorvereiste vir die bogenoemde is natuurlik die behoefte aan beleidsekerheid. Hierdie belangrike grondliggende kwessie sal gedurende die loop van die dag belangrik wees.

Hopelik sal die uitkomste van hierdie konferensie politieke partye lei om die belangrike kwessie betreffende die aanpak van ongelykheid op ‘n doeltreffende wyse hoog op hul agendas te plaas.

Uitgereik deur die FW de Klerk Stigting
31 Januarie 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.