Hierdie beroep word dus ook gerig aan President Aung San Suu Kyi, ‘n mede-nobelvredespryswenner van voormalige President De Klerk, om toe te sien dat alles moontlik gedoen word om die geweld en die groeiende getal vlugtelinge te stop. In hierdie proses glo ons dat internasionaal erkende menseregte, soos burgerlike vryhede, vryheid van geloof en vryheid van assosiasie (onder andere) noodsaaklik wees.

Uitgereik deur die FW de Klerk Stigting
15 September 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.