Die Stigting stem nie saam nie. Na sy mening kom mnr Malema se verklaring neer op ‘n duidelike skending van artikel 16(2)(c) van die Grondwet, wat “die verkondiging van haat wat op ras, etnisiteit, geslag of godsdiens gebaseer is, verbied, en wat aansporing tot skade veroorsaak”. Dit skend ook artikel 10 van die Wet op Gelykheid wat taal verbied wat redelikerwys vertolk kan word asom ’n duidelike bedoeling te hê om (a) kwetsend te wees; (b) skadelik te wees of om skade aan te stig; (c) om haat te bevorder of te propageer.

Daarbenewens is die Stigting baie bekommerd dat die SAMRK-uitspraak nie behoorlik oorweging geskenk het aan die kriteria van haatspraak soos uiteengesit deur die Komitee oor die Uitwissing van Rassediskriminasie, wat toesig hou oor die inwerkingstelling van die International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination. Dit sluit in:

Die Stigting is bekommerd dat min oorweging klaarblyklik aan hierdie kriteria geskenk is:

Die SAMRK, as die bewaarder van menseregte (onder andere gelykheid) in Suid-Afrika, skep ‘n gevaarlike en kommerwekkende voorbeeld wat in aanloop tot die verkiesing kan eskaleer. Ons merk ‘n kommerwekkende neiging op in die SAMRK se bevindings, in die ontluiking van relatiwiteit betreffende die bepaling van wat haatspraak vir wie is. Dit blyk dat ‘n persoon se veronderstelde rasse-assosiasie met vorige bevoorregting of onderdrukking ‘n bepaler van huidige regte is, insluitend die reg om stellings te maak wat as haatspraak vir sommige beskou kan word, maar nie vir ander nie. Dit word gedoen deur die sogenaamde “konteks” uit te brei wat ver buite sy internasionaal aanvaarbare omvang is. Die SAMRK noem hom ook die beskermer van maatskaplike samehorigheid in die land. Deur sulke bevindinge te maak, is dit eintlik die vernietiging van maatskaplike samehorigheid en ondermyn dit vertroue in die bereidwilligheid om die menseregte van alle Suid-Afrikaners ewe te beskerm. Ten slotte is die Stigting van mening dat die SAMRK moet bedank as die Suid-Afrikaanse agent van die Komitee vir die Uitskakeling van Rassediskriminasie, aangesien dit duidelik nie die Komitee se haatspraakkriteria toepas nie.

In ‘n jong demokrasie soos Suid-Afrika moet vryheid van uitdrukking streng verdedig word, maar haatspraak kragtens die Grondwet – en die CERD – het die verwoestende potensiaal om alle pogings tot versoening en maatskaplike samehorigheid te vernietig. Haatspraak moet vinnig, ferm en onpartydig teengewerk word – of dit nou afkomstig van swart of van wit Suid-Afrikaners is – deur die SAMRK, die instelling wat die Grondwet daargestel het om die menseregte van alle Suid-Afrikaners te beskerm.

Uitgereik deur die FW de Klerk Stigting
29 Maart 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.