Wat die substantiewe kant betref, alhoewel die verklaring (en die NUK se lekgotla) die ANC se vorige menings oor OSV bevestig, wyk dit af wat belangrike aspekte betref. In plaas van die kwalifiseerders by Nasrec (landbouproduksie, voedselsekerheid, toekomstige belegging in die ekonomie en om nie ander sektore in die ekonomie skade aan te rig nie, stel dit doelwitte van OSV as herstel, die bevordering van ekonomiese ontwikkeling, verhoogde landbouproduksie en voedselsekerheid daar. Dit neem die toets van die ekonomiese lewensvatbaarheid van OSV uit die ekonomiese en besigheidsfere en plaas dit in die sfeer van politieke retoriek. Nêrens in die geskiedenis het die verwatering van eiendomsregte tot ekonomiese ontwikkeling, ‘n verhoging in landbouproduksie en voedselsekerheid gelei nie. Hierdie retoriese droom het slegs tot mislukkings gelei in lande soos Zimbabwe en Venezuela. Dit sal die laaste slag vir internasionale belegging en broodnodige werkskepping wees.

Die Stigting sal steeds daarna streef om die nasionale akkoord wat in 1994 bereik is, te beskerm. Dit sal steeds die Grondwet en sy universele beginsels handhaaf – waarvan een die heiligheid van eiendomsregte is. Ons sal ook daarmee volhou om te wys dat die regering grondhervormingsaangeleenthede kan en moet aanpak in ooreenstemming met artikel 25 van die Grondwet. Soos die Hoëvlak-paneel op gewys het, is dit nie nodig om artikel 25 te wysig ten einde hierdie belangrike grondwetlike doelwit te bereik nie.

Uitgereik deur die FW de Klerk Stigting
1 Augustus 2018

Foto: GovernmentZA on TrendHype / CC BY-ND

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.