Verder verwelkom ons die bevestiging van die grondwetlike onafhanklikheid van die Reserwebank, hoewel ons bekommerd is dat die verklaring in dieselfde asem praat oor die toekomstige “openbare besit van die bank”.

Laastens verwelkom ons die beklemtoning van die stelling dat Suid-Afrika behoort aan almal wat daarin woon, swart en wit, en dat “(a)lle Suid-Afrikaners moet voel dat hulle hier ‘n toekoms het”.

Die Stigting is egter besorg oor die onvermoë van die regerende party om homself van die ideologiese bagasie en semantiek van ‘n verbygaande era, soos ‘rewolusionêre stryd’, ‘n ‘nasionale demokratiese samelewing’ en sy “historiese missie van die bevryding van swart mense in die algemeen en Afrikane in die besonder” los te maak. Ons glo nie dat dit die hedendaagse Suid-Afrika en sy behoeftes, die nie-rassige waardes van die Grondwet weerspieël nie, of dat dit alle Suid-Afrikaners laat voel dat hulle hier ‘n toekoms het nie.

Ons is ook bekommerd dat baie van die Nasrec-resolusies wat die verklaring van die NUK geïnspireer het, nie die toets van grondwetlikheid sal slaag nie, of nie die beste belange van alle Suid-Afrikaners sal dien nie. Hieronder is die onnodige wysiging om onteiening van grond sonder vergoeding moontlik te maak (asof die Grondwet nie reeds voorsiening maak vir grondhervorming nie), voortgesette rasgebaseerde transformasie, die instelling van die NGV en die instelling van ‘n Staatsbank.

Die FW de Klerk Stigting doen daarom ‘n beroep op die leierskap van die ANC om eerder die Grondwet en die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP) te gebruik as die raamwerk vir sy huidige missie om Suid-Afrika te regeer. As dit gedoen word, is dit (onder andere) moontlik om gunstige voorwaardes vir die private sektor te vestig om ekonomiese groei te bevorder en werk te skep, om die beste moontlike diens aan alle burgers (en veral die armes) te lewer, en ‘n deursigtige en verantwoordbare regering te hê. Dit sou ook die beste grondslag vorm vir nasiebou en sosiale samehorigheid, sowel as vreedsame en misdaadvrye plaaslike gemeenskappe.

Uitgereik deur die FW de Klerk Stigting 
13 Januarie 2020

Foto: MastaBaba on Foter.com / CC BY-NC

Leave a Reply

Your email address will not be published.