Suid-Afrika word beskou as ‘n leier in Afrika, maar na die onlangse vlaag xenofobiese aanvalle, is hierdie beeld geskaad. Terwyl ons vandag al die mense van Afrika vier, moet ons onsself herinner aan die fundamentele regte en vryhede waarop ons samelewing gegrond is. Ons grondwetlike demokrasie waarborg die reg op menswaardigheid, die reg op lewe en die reg op vryheid en sekuriteit van die persoon. Ons Grondwet aanvaar nie ‘n samelewing waarin mense vervolg word weens nasionaliteit, ras, etnisiteit, kultuur, taal, geslag, seksuele oriëntasie, gestremdheid, ouderdom of enige ander gronde nie.

Ons regering het dus ‘n plig om te verseker dat die regte van elke persoon in Suid-Afrika beskerm en verwesenlik word – ongeag hul nasionaliteit. Wat ons dringend in Suid-Afrika nodig het is ’n hernude gevoel van verdraagsaamheid, wedersydse respek en toewyding tot ons grondwetlike waardes. Sodanige ingesteldheid kan nie gepolisieër word nie – maar moet deur almal beskerm word – van die President en politieke leiers, tot die mense van Suid-Afrika.

Uitgereik deur die FW de Klerk Stigting en die Sentrum vir Grondwetlike Regte

Foto: futureatlas.com / Foter / CC BY

Leave a Reply

Your email address will not be published.