Die Sentrum vir Grondwetlike Regte poog om ­‐ sover as moontlik en met ons beperkte hulpbronne in ag geneem ­‐ om hierdie webtuiste beskikbaar te stel in beide Engels en Afrikaans. Ons het ongelukkig op hierdie stadium nie die kapasiteit om die webtuiste beskikbaar te stel in enige van die ander nege amptelike tale nie.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.