icon-donate

Die FW de Klerk Stigting het ten doel om die Grondwet – die hoeksteen van Suid-Afrika se toekomstige vryheid, politieke stabiliteit en ekonomiese welvaart – te bevorder het beskerm. Indien jy wil bydra tot die werk van die Stigting en sy Sentrums vir Grondwetlike Regte en Eenheid in Diversiteit, oorweeg dit om ’n eenmalige of gereelde maandelikse bydrae te maak.

Die Stigting is ’n geregistreerde Publieke Voordeel Organisasie (PVO) en skenkings is dus belasting-aftrekbaar en word ingevolge artikel 18A van die Wet op Inkomstebelasting, Wet 58 van 1962, ontvang. Die Stigting is ook ’n geregistreerde nie-winsgewende organisasie.


Besonderhede vir direkte skenkings

Donate direct-debitDonate visa

Naam van bank: ABSA Private Bank
Naam van rekening: FW de Klerk Foundation Trust
Rekeningnommer: 406 009 2839
Takkode: 632005

Aanlyn Skenkings

Donate via payfast

Skenk aan die FW de Klerk Stigting via PayFast.

 

 


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.