PETROLEUMPARITEIT:
FW DE KLERK STIGTING DIEN KOMMENTAAR IN OP ONTWIKKELING VAN
STROOMOP PETROLEUMHULPBRONNE WETSONTWERP

Uitgereik deur die FW de Klerk-stigting op 15/02/2024

Die FW de Klerk Stigting het ‘n omvattende skriftelike voorlegging aan die Parlement oor die Wetsontwerp op die Ontwikkeling van Stroomop Petroleumhulpbronne ingedien. In die voorlegging spreek die Stigting sy diepgaande kommer oor die wetsontwerp se grondwetlike implikasies uit. Hierdie wetsontwerp stel wysigings voor aan die wette wat petroleumeksplorasie en -ontginning in Suid-Afrika beheer.

Ismail Joosub, Regsbeampte van Grondwetlike Programme by die Stigting, is van mening dat “…die kernoorweging van die Stigting se bekommernisse hou verband met die wetsontwerp se onversoenbaarheid met grondwetlike waardes soos aanspreeklikheid, openheid en die oppergesag van die reg, sowel as die reg om nie onbillik gediskrimineer teen te word op grond van ras nie.”

Deur die wetsontwerp se tekortkominge bloot te lê met betrekking tot die grondwetlike vereistes waaraan die staat moet voldoen om diskriminasie op grond van ras te regverdig, sê Joosub: “Die wetsontwerp se maatreëls, wat daarop gemik is om histories benadeelde groepe te bevorder, het nie konkrete meganismes om substantiewe gelykheid te verseker nie. Verder benadeel die wetsontwerp se rasgebaseerde maatreëls diegene wat uitgesluit word van dié voordele en dit ondermyn die grondwetlike idiaal van ‘n nierassige samelewing.”