donateMaak ’n veilige skenking aanlyn deur ’n krediet- of debietkaart

Die Stigting is ’n geregistreerde Publieke Voordeel Organisasie (PVO) en skenkings is dus belasting-aftrekbaar en word ingevolge artikel 18A van die Wet op Inkomstebelasting, Wet 58 van 1962, ontvang. Die Stigting is ook ’n geregistreerde nie-winsgewende organisasie.


Besonderhede vir direkte skenkings

Donate direct-debitDonate visa

 

Naam van bank: ABSA Private Bank
Naam van rekening: FW de Klerk Foundation Trust
Rekeningnommer: 406 009 2839
Takkode: 632005

Aanlyn Skenkings

Donate via payfast

 

Skenk aan die FW de Klerk Stigting via PayFast.

 

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.