ONDERSOEK DIE GESONDHEID VAN MENSEREGTE IN SUID-AFRIKA

Uitgereik deur die FW de Klerk Stigting op 20/03/2024

 

Die FW de Klerk Stigting nooi u hierdie Menseregtedag uit om te bepaal in watter mate die Handves van Regte se regte en vryhede in die praktyk aan uitvoering gegee word.

Die Stigting evalueer elke jaar deur middel van sy jaarlikse Menseregteverslagkaart die mate waartoe regte en vryhede as ‘n intieme werklikheid deur Suid-Afrikaners beleef word,” sê Daniela Ellerbeck, Grondwetlike Programbestuurder by die FW de Klerk Stigting.

Die verslag identifiseer die 10 grondwetlike regte wat tans die ergste bedreig word. Dit sluit ook ‘n oorsigkaart in, wat met eerste oogopslag wys hoe die situasie sedert 2022 verander het op grond van gewig wat aan die regte toegeken word. In die geheel het 2023 ‘n agteruitgang in 16 uit 27 regte gesien. 5 uit 27 regte het konstant gebly, terwyl  daar ‘n verbetering in 6 uit 27 regte was.

Die verslag kyk na makro- en mikrofaktore wat toenemende risiko’s vir die Grondwet se grondliggende waardes inhou – soos die oppergesag van die reg – en fundamentele regte,” sê Shaun Kinnes, ‘n intern by die Stigting.

Ons is ook op pad na die sewende algemene verkiesing. Dit maak die verslag se beoordeling van die stand van politieke regte en sy ondersoek na ontwikkelings wat hierdie regte en verwante regte geraak in 2023 het, des te belangriker,” voeg Siyakudumisa Zicina, ook ‘n intern by die Stigting.