Dayaan smlDayaan is in die finale jaar van sy BA-graad in Sosiale Wetenskappe in Ekonomie en Internasionale Betrekkinge aan die Universiteit van Kaapstad.

Hy het gedien as Tesourier op die uitvoerende raad van Amnesty International UCT van Feb 2014 tot Mei 2015. Hy was ‘n spreker tydens die konferensies TEDxYouth@CapeTown, AIPC Cape Town en Sustain Our Africa (2013).

“As ‘n iemand wat daarna streef om ‘n professionele persoon op die gebied van beleidmaking en openbare sake te wees, is ek opgewonde om in ‘n sektor te werk wat noodsaaklik is vir ‘n demokrasie wat goed funksioneer. Demokrasie werk die beste wanneer goeie regering en grondwetlike ooreenstemming gehandhaaf word deur die werk van onafhanklike instellings soos die Stigting. Ek hoop my tyd hier sal my in staat stel om ‘n positiewe bydrae tot hierdie proses te maak, asook om my die ondervinding te gee wat nodig is om my navorsings- en skryfvaardighede te verryk.”

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.