Maak ‘n Korporatiewe Skenking

icon-donate

Maak ’n Korporatiewe Skenking As ’n nie-winsgewende organisasie met ’n klein begroting verwelkom die FW de Klerk Stigting skenkings van maatskappye en stigtings om die werk van die Stigting en sy Sentrum vir Grondwetlike Regte te bevorder. Skenkings is belasting-aftrekbaar en word ingevolge artikel 18A van die Wet op Inkomstebelasting, Wet No 58 van 1962, ontvang.

Vir meer inligting: info@fwdeklerk.org or +27 21 930 3622


Besonderhede vir direkte skenkings

Donate direct-debitDonate visa

 

Naam van bank: ABSA Private Bank
Naam van rekening: FW de Klerk Foundation Trust
Rekeningnommer: 406 009 2839
Takkode: 632005

Aanlyn Skenkings

Donate via payfast

 

Skenk aan die FW de Klerk Stigting via PayFast.

 

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.