interns jennifer leeJenn Lee (2011) Council of Women World Leaders Gender & Public Policy Fellow
Universiteit van Columbia se Skool vir Maatskaplike Werk, Meestersgraad in Wetenskap, 2012

“Ek het baie geleer tydens my internskap – op professionele en persoonlike vlak. Op ’n wyer vlak het ek ’n beter verstandhouding ontwikkel van die belangrikheid van goeie staatsbestuur, die oppergesag van die reg en die Grondwet as ’n lewende dokument wat aan burgers die regte en gereedskap gee om ’n regverdige en gelyke samelewing daar te stel. Daarbenewens het ek weggestap met groter waardering vir die kompleksiteit van politiek en die staatsdiens. Op ’n intiemer vlak is ek uitgedaag om selfs meer krities te dink oor ras en geslag, en om die dryfkrag, wat bestaan uit vele fasette (tradisioneel, samelewing, kultuur, politiek, ens), agter geslagsgebaseerde geweld (en spesifiek seksuele geweld teen vroue) in Suid-Afrika te verstaan, en om te begin dink aan en leer oor oplossings. Ek is ook blootgestel aan die kontroversiële kwessie van regstellende verkragting, wat eers in Mei verlede jaar die hoofopskrifte in The New Yorker gehaal het – ’n jaar nadat ek die eerste keer daarvan te wete gekom het in Kaapstad. Op persoonlike vlak is dit met nederigheid wat ek die gasvryheid, skoonheid en bewussyn van die Suid-Afrikaanse ervaar het. Baie van die lesse wat ek by die Stigting en in Suid-Afrika geleer het, het ek met my saamgevat na New York, en sal dit elke dag onthou.”

Jenn het intussen haar meestersgraad in Wetenskap aan die Universiteit van Clumbia se Skool vir Maatskaplike Werk voltooi en werk vir die VS se fonds vir UNICEF. Sy werk saam met haar kollegas by UNICEF om met kiesafdelings in die VS te skakel oor UNICEF se missies en programme. Haar doelwit is om die ontwikkeling van stelsels betreffende die ontwikkeling van kinderbeskerming en maatskaplike welsyn internasionaal te steun.

Jenn Lee: Navorsingsartikel – Finding Justice for Women

Leave a Reply

Your email address will not be published.