Ondersteun die werk van die FW de Klerk Stigting

Vir meer inligting oor skenkings kontak info@fwdeklerk.org of skandeer die QR-kode hieronder.

FW DE KLERK STIGTING BEKOMMERD DAT HLOPE AANSTELLING BY RDK SAL DIÉ INSTELLING VERSWAK

Uitgereik deur Daniela Ellerbeck namens die FW de Klerk Stigting op 09/07/2024

Die FW de Klerk Stigting is bekommerd oor die aanstelling van Dr John Hlophe, LP om op die Regterlike Dienskommissie (“RDK”) te dien. Die RDK is die liggaam wat verantwoordelik is vir aanstellings op die regbank en dissiplinêre verrigtinge. Ses lede van die Parlement (“LP’s”), onder andere, vorm deel daarvan.

Dr Hlophe is ‘n voormalige Hooggeregshof regter (en voormalige regter-president van die Hooggeregshof se Wes-Kaapse afdelings) wat deur die RDK skuldig bevind is aan growwe wangedrag, uiteindelik deur die president geskors is en later deur die Parlement onthef is van sy posisie as regter. “Om iemand aan te stel, wat skuldig bevind is aan wangedrag wat so erg van aard was dat dit daartoe gelei het dat hulle as regter onthef is, na die instansie wat hulle in die eerste plek skuldig bevind het en verantwoordelik is vir dissiplinêre verrigtinge teen regters, stel ernstige vrae oor of hierdie deurslaggewende instelling in die gedrang gebring sal word,” sê Daniela Ellerbeck, ’n prokureur en die FW de Klerk Stigting se Grondwetlike Programbestuurder.

Alhoewel Dr Hlophe gesweer het om die wet en Grondwet as ‘n LP te handhaaf en te respekteer, staan sy ontheffing as gevolg van vorige optrede in skrille kontras met hierdie ampseed. Ontheffing is ‘n ernstige kwessie: Die Grondwet laat slegs toe dat ‘n regter onthef word as hy/sy byvoorbeeld deur die RDK skuldig bevind word aan growwe wangedrag en ten minste twee derdes van LPs stem dat hy verwyder moet word” brei Ellerbeck uit. “Om as regter onthef te word, is dus geen maklike saak nie en gebeur net onder uiterste omstandighede.

Dr Hlophe is ook ‘n baie omstrede LP, omdat hy nie op die uMkhonto weSizwe Party se voorverkiesings-kandidatelys was wat die party aan die Onafhanklike Verkiesingskommissie voorgelê het nie. Grondwetkundiges glo dat, omdat Dr Hlophe nié op die lys was nie, sy latere insluiting en beëdiging as LP onwettig en ongrondwetlik is. “Om iemand wat in omstredenheid gehul is aan te stel by ‘n instelling waar etiese gedrag en integriteit die skietlood moet wees, sal daardie instelling net verswak en die publiek se vertroue in die howe vernietig,” sê Ellerbeck.