Ondersteun die werk van die FW de Klerk Stigting

Vir meer inligting oor skenkings kontak info@fwdeklerk.org of skandeer die QR-kode hieronder.

EENHEID, STABILITEIT, VREDE EN VOORUITGANG VIR SUID-AFRIKA IS NOU VAN KRITIEKE BELANG VIR SUID-AFRIKA

Uitgereik deur Christo van der Rheede namens die FW de Klerk Stigting op 07/06/2024

 

Daarom verwelkom die uitvoerende hoof van die FW de Klerk Stigting die ANC se NUK se oorweging om ‘n regering van Nasionale Eenheid te vestig.

Christo van der Rheede was nog altyd van mening dat ons al die talent in die land moet ontplooi en ontgin om ons land vorentoe te neem. Hy is daarom eens met die ANC dat buitengewone en visionêre leierskap en daadwerklike optrede nou nodig is om nasionale eenheid, vrede, stabiliteit, inklusiewe ekonomies te verdiep op die basis van nie-rassigheid en nie-seksisme. Dit moet egter nie net by mooi praatjies bly nie, maar daadwerklike en tasbare uitkomstes lewer.

Die modaliteite van ‘n Regering van Nasionale Eenheid moet ook só gou as moontlik gefinaliseer word. Uitgediende ideologiese denke moet plek maak vir progressiewe en pragmatiese denke om werkskepping en inklusiewe ekonomiese groei te bewerkstellig. En om dienslewering, misdaad en korrupsie aan te spreek.

Die NUK is ook reg in sy aanname dat Suid-Afrikaners moeg is vir verdeeldheid en leë beloftes. Die tyd is ryp vir multi-party samewerking en multi-belanghebbende samewerking. Suid-Afrikaners verwag inderdaad van hul leiers om saam te werk saam om in hul behoeftes te voorsien. Die Stigting is dit eens dat ons mense verwag van politieke leiers om gemeenskaplike grond te vind, om verskille te oorkom en om saam te werk tot voordeel van almal.

Die tyd van eie belang is verby. Maar ook die tyd van selfsug, selfverryking, leedvermaak en grootheidswaan.

Die ideaal van ‘n nie-rassige samelewing kan egter nié op volgehoue rasse-klassifikasie, rasse-kwotas en diskriminerende demografiese teikens gebou word nie. Indien die ANC ernstig is oor nasiebou moet hiermee weggedoen word. Daar is ander meritokrasie gebaseerde instrumente om die werkplek meer verteenwordigend te maak en om ‘n inklusiewe ekonomie te bou.

Die Stigting is meer as bereid om te help rigting gee aan die vestiging van ‘n Regering van Nasionale Eenheid en nasionale dialoog. Dit is deur konstruktiewe gesprekvoering wat ons die land vorentoe neem. Dreigement, afpersing, opstokery en verdagmakery daarenteen lei tot verdeeldheid en konflik.