Die FW de Klerk Stigting skryf gereeld artikels en reik persverklarings op gereelde grondslag uit. Die Stigting produseer ook publikasies oor ons jaarlikse konferensie, sowel as spesiale publikasies oor belangrike aangeleenthede van tyd tot tyd.

Weens ons beperkte hulpbronne is nie alle dokumente ook in Afrikaans beskikbaar nie. Waar dit die geval is, sal jy na die Engelse webwerf geneem word.

Leave a Reply

Your email address will not be published.