Maharaj beweer dat dít “onakkuraat en misleidend is”. Die Suid-Afrikaanse regering is deur die Kantoor van Sy Heiligheid die Dalai Lama in kennis gestel dat Sy Heiligheid nie die vermelde Spitsberaad sal bywoon nie en dus in wese sy visumaansoek gekanselleer het.” Hy “neem ernstig aanstoot teen die uitsprake van die burgemeester van Kaapstad, wat die integriteit van die Suid-Afrikaanse regering en die land beswadder.”

Sy verklaring volg op ’n toespraak wat op 2 Oktober deur die Dalai Lama gelewer is, waarin hy gesê het dat “die Spitsberaad oor die Nobelvredesprys wat in Suid-Afrika sou plaasvind ter ere van die nalatenskap van ons mede-Nobelvredespryswenner, Nelson Mandela, gekanselleer is omdat die Suid-Afrikaanse regering my nie wou toelaat om dit by te woon nie.” Hy het bygevoeg dat “dit min of meer neerkom op ’n eenvoudige persoon wat geboelie word.”

Op 4 September het sy verteenwoordiger in Suid-Afrika gesê dat die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking haar die vorige week gekontak het en haar in kennis gestel het dat ’n visum nie aan die Dalai Lama toegestaan sou word nie.

Twee weke gelede het 14 Nobelvredespryswenners aan President Zuma geskryf en by hom gepleit om die visum aan die Dalai Lama toe te staan. Tot op datum het hulle nog nie ’n antwoord ontvang nie. Indien, soos mnr Maharaj sê, ons die “hoogste agting het vir alle Nobelvredespryswenners” het, sou dit nie dan die gepaste reaksie wees om onmiddellik daarop te antwoord en hul in te lig dat die Dalai Lama, volgens die Suid-Afrikaanse regering, sy visumaansoek teruggetrek het en dat die misverstand maklik opgelos kan word indien hy dit weer indien nie?

Die enigste gevolgtrekking waartoe ons kan kom is dat óf die Dalai Lama óf die President se woordvoerder betrokke geraak het by wat Winston Churchill na verwys as “’n terminologiese onnoukeurigheid.” Wie is dit – die wyd gerespekteerde internasionale spirituele leier of die woordvoerder van die President van Suid-Afrika?

Miskien kan V I Lenin – op wie mnr Maharaj vir ideologiese leiding steun – ’n leidraad gee: hy is bekend vir sy opmerking dat “’n leuen wat dikwels genoeg vertel word, die waarheid word.”

Dave Steward, Uitvoerende Direkteur van die FW de Klerk Stigting


Leave a Reply

Your email address will not be published.