Dit is onwaarskynlik dat enige van hierdie doelwitte bereik sal word.

Die belangrikste gerusstelling aan buitelandse beleggers is die onderneming dat “onderhewig aan nasionale wetgewing, buitelandse beleggers en hul beleggings nie minder gunstig behandel sal word as Suid-Afrikaanse beleggers in soortgelyke omstandighede nie.”

En dis waar die probleem lê: daar is nou verskeie wetgewing wat voor die Parlement dien wat dreig om die eiendomsregte van Suid-Afrikaners en buitelanders te ondermyn – so dit is nie juis gerusstellend vir buitelanders dat hulle nie minder gunstig as hul Suid-Afrikaanse eweknieë behandel sal word nie. Die wetgewing sluit in

Daarbenewens stel die Wetsontwerp dit duidelik dat buitelandse beleggings onderhewig sal wees aan enige wetgewing of ander maatstaf wat ten doel het om die behaling van gelykheid in Suid-Afrika te bevorder of wat ontwerp is om persone, of kategorieë persone wat histories benadeel is deur onregverdige diskriminasie op grond van ras, geslag of gestremdheid in die Republiek te beskerm. Met ander woorde, buitelandse maatskappye sal onderhewig wees aan Suid-Afrika se rasgebaseerde wetgewing, wat sal voortgaan om vas te stel watter persentasie van beleggings deur swart Suid-Afrikaners besit moet word – en wat sal inmeng met hul vermoë om belangrike personeel aan te stel op grond van meriete eerder as op grond van ras, en om goedere en dienste van hul voorkeurverskaffers te bekom.

Die jongste weergawe van die Wetsontwerp het gepoog om beleggers ten opsigte van twee punte gerus te stel:

Die onderliggende probleem van hierdie Wetsontwerp is die ideologiese benadering wat daartoe gelei het dat die Bilaterale Beleggingsooreenkomste in die eerste plek opgehef is. Dit is die feit dat die minister wat vir hierdie wetgewing verantwoordelik is, Rob Davies, ‘n lid is van die Sentrale Komitee van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party. Sy party maak geen geheim daarvan dat hy glo dat sy grootste vyand “die monopolie op internasionale kapitaal” is nie – en hy maak ook geen geheim van sy behoefte om Suid-Afrika se verbintenis met sy tradisionele vennote in die vryemarkekonomieë te verbreek nie. Die SAKP is ook verbind tot die bevordering, verdieping en beskerming van die Nasionale Demokratiese Revolusie as grondslag vir en die mees direkte roete na die daarstelling van sosialisme (dit wil sê kommunisme) in ons land.”

Die titel van die Wetsontwerp is werklik Orwelliaans: sy werklike voorneme is nie om beleggings te bevorder of beskerm nie. Sy doelwit is eerder om buitelandse en plaaslike beleggers te paai – terwyl dit die weg baan na die behaling van die NDR se rasgebaseerde doelwitte en die SAKP se vordering ten opsigte van die daarstelling van sosialisme. Die skrywers van die Wetsontwerp kan net sowel groot advertensieborde oprig by al ons internasionale lughawens wat lui: “Geen Buitelandse Beleggings Welkom Nie!”

Deur Dave Steward, Uitvoerende Direkteur van die FW de Klerk Stigting

Leave a Reply

Your email address will not be published.